Ten blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej »
Server staff
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · niepodległy.pl  
 

Historia2019.08.15 23:35 23:37

Skład narodowościowy MBP

 
 
Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego kierowali ludzie mający bardzo często inne niż polskie pochodzenie. Wg kompleksowych badań Krzysztofa Szwagrzyka, Polacy stanowili tylko 49,1% kadry kierowniczej (od naczelnika wydziału wzwyż).
 

Żydzi, Ukraińcy i inni - skład narodowościowy MBP

 MBP

Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego kierowali ludzie mający bardzo często inne niż polskie pochodzenie.Wg kompleksowych badań Krzysztofa Szwagrzyka, Polacy stanowili tylko 49,1% kadry kierowniczej (od naczelnika wydziału wzwyż).

Narodowość i przynależność służbowa kierowniczej kadry RBP/MBP w latach

1944–1954

 Narodowość i przynależność służbowa   Liczba osób         Udział proc.

polska                                                              221                   49,1%

żydowska                                                        167                    37,1%

oficerowie sowieccy                                         46                     10,2%

ukraińska                                                           5                        1,1%

białoruska                                                           4                        0,9%

rosyjska                                                              1                       0,2%

Inne*                                                             4                        0,9%

brak danych                                                        2                        0,5%

Razem                                                             450                     100%

 

* Osoby z dwóch rodzin polsko-żydowskich, jednej polsko-białoruskiej i jednej polsko-rosyjskiej.

 

Na szczeblu Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa skład narodowościowy kierownictwa przedstawiał się z kolei tak;

Narodowość i przynależność służbowa szefów i zastępców szefów WUBP/

WUdsBP w latach 1944–1956

 

Narodowość i przynależność służbowa        Liczba osób    Udział proc.

polska                                                              107                    66,4%

żydowska                                                          22                  13,7%

oficerowie sowieccy                                           6                       3,7%

białoruska                                                           4                       2,5%

ukraińska                                                            3                       1,9%

brak danych                                                      19                     11,8%

Razem                                                   161                     100%

 

Grupę Polaków stanowili przede wszystkim przedwojenni działacze komunistyczni, członkowie KPZB (Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi), KPZU (Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy), KPP, KZM i MOPR, m.in.: Wacław Dominik, Maria Kamińska, Stanisław Radkiewicz, Jan Szewczyk, Jan Tataj oraz aktywiści partyjni, członkowie GL-AL z okresu okupacji, m.in.: Stanisław Filipiak, Władysław Imiołek-Śliwa, Grzegorz Korczyński, Grzegorz Łanin. Tacy to byli w większości „Polacy’’.

 

Żydzi

Biorąc pod uwagę, że po wojnie Żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego stanowili niespełna 1 proc. Ludności kraju, to ich 37-procentowy udział w kierownictwie MBP stanowi trudną do ukrycia nadreprezentację osób jednej narodowości.

„Elitę’’bezpieki stanowili przedwojenni komuniści pochodzenia żydowskiego:

Leon Andrzejewski ,Zygmunt Braude, Mieczysław Broniatowski, Julia Brystiger, Józef Czaplicki, Anatol Fejgin, Marek Fink, Leon Gangel, Marian Jurkowski, Edward Kalecki, Julian Konar, Józef Kratko, Mieczysław Mietkowski, Zygmunt Okręt, Henryk Piasecki, Ludwik Przysuski, Roman Romkowski, Józef Różański, Leon Rubinsztein, Józef Światło, Michał Taboryski.

Nikołaj Seliwanowski, doradca NKWD przy MBP, w swoim raporcie do Berii z 20 października 1945 r. pisał:

„W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pracuje 18,7% Żydów, 50% stanowisk kierowniczych zajmują Żydzi. W I Departamencie tego Ministerstwa pracuje 27% Żydów. Zajmują oni wszystkie stanowiska kierownicze. W Wydziale Personalnym – 23% Żydów, na stanowiskach kierowniczych – 7 osób. W Wydziale ds. Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) – 33,3[%] Żydów, wszyscy zajmują odpowiedzialne stanowiska. W Wydziale Sanitarnym MBP – 49,1[%] Żydów, w Wydziale Finansowym – 29,9[%] Żydów”

Jeszcze dalej w swoich ocenach posunął się w 1949 r. ambasador ZSRS w Polsce Wiktor Lebiediew, pisząc:

 "[...] w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami".

W okrytej ponurą sławą centrali “bezpieki” wyżsi oficerowie o żydowskich korzeniach kierowali: kadrami – Leon Andrzejewski vel Ajzen Lajb Wolf, śledztwami – Józef Różański vel Goldberg, finansami – Edward Kalecki vel Ela Szymon Tenenbaum), ochroną zdrowia – Kamil Warman, Leon (Lew) Gangel, Ludwik (Salomon) Przysuski, cenzurą – Michał Rosner, Hanna Wierbłowska, Michał (Mojżesz) Taboryski, Biurem Prawnym – Zygmunt Braude, Witold Gotman, konsumami – Feliks (Fiszel) Goldsztajn, Centralnym Archiwum MBP – Jadwiga Piasecka, Zygmunt (Nechemiasz) Okręt, Biurem Wojskowym – Roman Garbowski vel Rachamiel Garber

Wydział II Samodzielny/Departament VII (wywiad) - wszyscy kierownicy/dyrektorzy w latach 1944-1954 to Żydzi - (Konar Julian vel Kohn Julian Jakub,Burgin Juliusz-syn Mojżesza,Komar Wacław vel Kossoj Mendel, Sienkiewicz vel Lewin Witold).

Wydział do Walki z Bandytyzmem/Departament VII (do Walki z Bandytyzmem)/

Departament II - z pięciu kierowników/dyrektorów troje to Żydzi: Czaplicki Józef vel Kurc Izydor, Andrzejewski Leon vel Ajzen Lajb Wolf i Brystiger Julia.

Departament X - dyrektor i jego zastępcy ( Fejgin Anatol oraz Światło Józef vel Fleischfarb Izaak i Piasecki Henryk vel Pesses Izrael Chaim ) - Żydzi.

W Departamencie IV dyrektorami byli Wolski Aleksander vel Dyszko Aleksander Salomon i Kratko Józef (syn Azriela i Bajli) a wicedyrektorami Konieczny vel Bernstein Bernard oraz Andrzejewski Leon vel Ajzen Lajb Wolf.

Dyrektorzy Departamentu V i Departamentu Śledczego ( Brystygier Julia i Różański vel Goldberg Józef ) byli Żydami.

Tej samej narodowości był dyrektor Departamentu Organizacji i Planowania MBP w latach 1953–1954 - Michał Hakman vel Mechel Hakman.

Niższymi strukturami MBP – wydziałami, kierowali wówczas m.in.: Anatol (Natan) Akerman, Marian Baszt, Mieczysław (Mojżesz) Baumac, Jan Bernstein, Adam Bień (Bajn), Ignacy Bronecki, Izrael Cwejman, Tadeusz (Dawid) Diatłowicki, Michał Holzer, Maurycy (Aron) Drzewiecki, Michał (Mojżesz) Fajgman, Leon Fojer (Feuer), Tadeusz Fuks, Edward (Eliasz) Futerał, Artur Galewicz (Glasman), Henryk Gałecki (Natan Monderer-Lamensdorf), Łazarz Gejler, Jakub Glidman, Leon Goryń, Karol Grabski (Hertz), Helena (Gitla) Gruda, Borys (Boruch) Grynblat, Józef Gutenbaum, Herman Halpern, Henryk Jabłoński (Chaim Grinsztajn), Michał Jachimowicz, Zbigniew Józefowicz, Bronisława Juckier, Leon Kesten, Abram Klinberg, Leon Klitenik, Ignacy Krakus, Michał-Emil Krassowski, Mieczysław Krzemiński (Mojżesz Flamenblaum), Icek Lewenberg, Mieczysław Lidert (Erlich), Juliusz Litoczewski, Kazimierz Łaski (Cygier), Samuel Majzels, Ignacy Makowski, Aleksander Marek (Markus) Malec, Walenty Małachowski, Ignacy Marecki, Marian (Mojżesz) Minkendorf, Bronisław Nechamkis, Artur Nowak (Abraham Lerner), Jerzy Nowicki (Lipszyc), Dawid Oliwa, Róża (Gina) Poznańska, Stanisław Rothman, Mieczysław (Moralich) Rubiłłowicz, Irena Siedlecka (Regina Reiss), Michał (Mowsza) Siemion, Wolf Sindel, Zygmunt Skrzeszewski (Salomon Halpern), Marceli Stauber, Józef Stępiński, Ernest Szancer (Schanzer), Ignacy Szemberg, Antonina Taube-Knebel, Juliusz Teitel, Adam (Abram) Wein, Salomon Widerszpil, Józef Winkler (Szaja Kinderman), Stanisław Witkowski (Samuel Eimerl), Roman Wysocki (Altajn), Edward Zając, Marek Zajdensznir, Maria Zorska, Emanuel Żerański.

Żydzi pełnili również funkcje kierowników/szefów WUBP i ich zastępców, m.in.: Baumac Mieczysław (Mojżesz), Broniatowski Mieczysław, Domowski Adam (Aba), Fink Marek (Finkienberg Mark), Gorliński Jan (Monderer-Lamensdorf Cezary), Götz Edmund, Grad Karol, Grynblat Borys (Boruch), Jurkowski (Jungman) Józef, Koton Eliasz, Kornecki Adam (Kornhendler Dawid), Korski (Gransztof) Julian, Krakowski Józef, Krzywiński Bolesław(Schildhaus Bernard Borys), Natan Michał, Nowak Adam, Majkowski Aleksander,Stesłowicz Jan (Katz Lemil), Wołkow Jan. 

Żydem był Salomon Morel naczelnik obozów w Świętochłowicach-Zgodzie (1945 r.) i Jaworznie (1949–1951), komendant więzień m.in. w Opolu (1945–1946), Katowicach (1946–1948) i Iławie (1951–1953).Poza Morelem więzieniami i obozami w Polsce kierowali inni funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego: Mieczysław (Moszek) Flaum – naczelnik obozu w Milęcinie koło Włocławka (1945–1946), Beniamin Glatter – naczelnik więzienia w Goleniowie (1949 r.), Franciszek (Efraim) Klitenik – naczelnik więzień we Wrocławiu (1946–1947), Dzierżoniowie (1947–1951) i Łodzi (1951–1958), Sewer Rozen – naczelnik więzień w Wieluniu (1947 r.) i Barczewie (1947–1951), Oskar Rozenberg – naczelnik więzienia w Potulicach (1951–1953), Kazimierz Szymanowicz – naczelnik więzienia w Rawiczu (1945–1947) i Saul Wajntraub – naczelnik więzień w Kłodzku (1948–1951) i Warszawie (1951–1954).Jednym z dyrektorów Departamentu Więziennictwa MBP był Dagobert Łańcut, syn Maksymiliana i Sabiny z d. Łapówkier.

Cały zespół radców prawnych Wydziału/Biura Prawnego Gabinetu Ministra BP: Julian Tewel, Felicja Fiszman, Jerzy Rundstein i inni, to Żydzi.

 

Pokazuje to dobitnie,że ważniejszy nawet, niż ilościowy udział Żydów we władzach aparatu bezpieczeństwa, był ich rzeczywisty wpływ na jego funkcjonowanie.

 

Ukraińcy

Pochodzenia ukraińskiego - pomijając sowiecki korpus oficerski, byli m.in.: Teodor (Fiodor) Duda – m.in. kierownik Departamentu Więziennictwa (1944–1945), szef WUBP w Lublinie (1944 r.), Rzeszowie (1947–1948) - w czasie gdy w tym rejonie toczyły się walki z UPA, Krakowie (1948–1950) i Łodzi (1950–1951), Marek Gil – szef PUBP w Trzebnicy (1945–1946), Sycowie (1946 r.) i Kamiennej Górze (1946–1947), Stefan Sobczak (Sobczuk) – kierownik Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP (1945–1946) i wicedyrektor Departamentu I (1947–1949) oraz Antoni Zarembiuk – naczelnik Wydziału do Walki z Bandytyzmem WUBP w Lublinie (1945 r.), Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Lublinie (1946 r.) i Warszawie (1947–1948) oraz Wydziału II Biura ds. Funkcjonariuszy MBP (1949–1954).

 

Białorusini

Białorusinami lub osobami pochodzącymi z rodzin polsko-białoruskich byli m.in.: Daniel Kubajewski – szef WUBP w Opolu (1950–1951), Białymstoku (1951–1953) i Wrocławiu (1953–1954), Jan Onacik – szef WUBP w Opolu (1951–1954) i we Wrocławiu (1954–1955), Czesław Radziukiewicz (Lalko) – p.o. dyrektor Departamentu VIII MBP (1950–1951), i Jan Zabawski – szef WUBP we Wrocławiu (1948–1951), dyrektor Departamentu VIII MBP (1951–1955) – by wymienić najbardziej znanych, oraz mniej znani: Wiktor Głuski – szef PUBP w Sandomierzu (1945–1947), Busku (1947–) i Ostrowcu Świętokrzyskim (1948–1950), Mikołaj Łojko – szef PUBP w Łęczycy (1945 r.), Opocznie (1945–1946), Wieluniu (1946–1947), Biskupcu (1948–1950) i Nidzicy (1950 r.), Jefim Parfieniuk – naczelnik więzienia w Białymstoku (1945–1946), domagający się jesienią 1945 r. repatriacji do ZSRR244, i Adolf Tarasiuk – naczelnik więzień w Lubaniu (1950–1953) i Częstochowie (1953–). W porównaniu z innymi regionami największy odsetek Białorusinów był zatrudniony w wojewódzkim i terenowym UB w województwie białostockim.

Z polsko-białoruskiej (prawdopodobnie) rodziny pochodził Mieczysław Moczar- właściwie Mykoła Demko vel Diomko, pseudonim Mietek, urodzony w 1913 r. w Łodzi. Syn Bronisławy Wierzbickiej, katoliczki, i Tichona Demki vel Diomki, wyznania prawosławnego.Ojciec prawdopodobnie pochodził z Polesia - mógł więc być zarówno Białorusinem jak  też i Ukraińcem. Prawosławna ludność Polesia i płn.Wołynia w owym czasie nie posiadała skonkretyzowanej świadomości narodowej - tzw. „tutejsi’’. Nazwisko Demko czy też Diomko ma jednak wyrażnie ukraiński charakter (Dem-ko).

 

Niemcy

Niemcami z pochodzenia byli Artur Jastrzębski vel Ritter, syn Johanna - agent GRU, pełniący funkcje kierownika Wydziału II (Walka z reakcyjnym podziemiem) Departamentu I (kontrwywiad) MBP i wicedyrektora Departamentu I oraz Jan Frey-Bielecki - w 1945 szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie, w latach 1945–1946 szef WUBP w Krakowie.

Czesko-polskie korzenie miał Longin Kołarz - szef WUBP w Rzeszowie i w Szczecinie, na własną prośbę wyjechał do ZSRR.

„Francuzami’’ nazywano reemigrantów z Francji (czasami również z Belgii) - zindoktrynowanych komunistycznie i często też wyobcowanych kulturowo.

Ten ubecki „internacjonał” uzupełnia grupa Greków. W WUBP we Wrocławiu np. pracowali, m.in.: Georgis Chariditis, Wagelis Karadimas, Sotiris Kazaros, Olga Korodima, Nikos Taksidis. Byli to emigranci- komuniści, którzy uciekli z Grecji po przegranej wojnie domowej. Prawdopodobnie wcześniej służyli w OPLA - greckiej komunistycznej policji politycznej, tamtejszym odpowiedniku bezpieki. 

 
731 odsłon  średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: MBP, Stalinizm, narodowości.
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
podobna tematyka
Ubeckie biografie (Historia)
najnowsze komentarze
Re: Ubeckie biografie
interesariusz → Markus
Re: Lewicówka
Markus → HADES
Re: Ubeckie biografie
Markus → interesariusz
Re: Ubeckie biografie
interesariusz → Markus
Re: Lewicówka
HADES → Markus
Re: Lewicówka
Markus → HADES
Re: Lewicówka
HADES → Markus
Re: Lewicówka
Lotna → GPS
Re: Lewicówka
GPS → Lotna
Re: Lewicówka
Lotna → Markus
Re: Lewicówka
Markus → Lotna
Re: Lewicówka
Lotna → Markus
Re: Trolle, farmy trolli i ich nadzorcy.
Markus → Ikulalibal
Re: Trolle, farmy trolli i ich nadzorcy.
Ikulalibal → Markus
więcej…